cái giá…

cái giá

“Vậy là để có được thứ ta mơ ước đôi khi chúng ta phải dám trả một cái giá trên trời.”

Advertisements