Buồn

Image

“Nếu thật buồn em cứ về với biển

Biển vẫn xanh như thuở ấy vừa yêu

Dấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm

Biển bình yên biển hát phiêu diêu.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s