Rùa

Image

Chúng nó là những con rùa, đi mãi đi mãi vẫn chưa tới đích. Trên đường đi chúng nó lại gặp phải những chướng ngại to đùng do chính chúng nó tạo ra. Gặp hòn đá chắn ngang đường, chúng nhất quyết cứ phải leo qua hòn đá mới được. Có cách nhẹ nhàng hơn là đi vòng qua dưới chân hòn đá, sao chúng không đi? Vì chúng toàn là kẻ ngốc. Rồi bất chợt, biết đâu một ngày chúng nhận ra chẳng còn thời gian và sức lực để về đich!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s