Chờ tình đến rồ…

Chờ tình đến rồi hãy yêu

“Mọi vật đều có thời điểm của mình. Chẳng thể nào rút ngắn thời gian”. Nếu hoa chưa nở thì không thể ngát hương. Nếu trái chưa chín thì không thể thu hái. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì chẳng thể trao gửi trái tim. Xuân qua Hè tới. Đông sang Thu về. “Cuộc đời cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có những loại phải lưu giữ rất nhiều năm. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình”.

Jang Siêu Nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s