Tại

Miếng trầu thì cay mà vôi lại nhạt
Nên quệt yêu thương chẳng thắm môi mình.

Image

Hay tại cánh chuồn xưa cũ quá mong manh
Không cõng nổi câu thề băng qua đồng cỏ rối
Sợi yêu như tơ vướng bàn chân nông nổi
Em không chạy kịp đến bên người.

Hay tại gió tròng trành cho chiếc lá vội rơi
Bỏ mặc mình em bên thềm mùa thu cũ

Quên một lời nhắn gửi để tìm nhau.

Hay tại em cả tin câu hứa sẽ vĩnh hằng
Nên không biết lòng người dễ dàng thay đổi lắm

Mà không đâu…
…chắc tại con bướm vàng có cánh…
Nó sang vườn người quên mất nhánh mù u

___
HTQ
December Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s