Đúng người, nhầ…

Đúng người, nhầm lúc – Đúng lúc, nhầm người

“Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình thì còn khổ hơn nữa”

“Là đàn ông rất mệt, nhưng chọn nhầm thời điểm để yêu một người phụ nữ lại còn mệt hơn!”

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s