1 trong những lý do vật sở hữu của bạn ra đi…

… là do bạn không để tâm gìn giữ nó. Bạn bỏ quên nó ở nơi xa nào đó và quên cầm về. Sau đó vì xa nên bạn cũng chả thèm quay lại để lấy nó vừa tốn kém vừa mất thời gian. Mà cái tiền tàu xe có khi đủ để bạn mua cái khác thay thế nó.
… là do bạn không để tâm gìn giữ nó. Người khác chờ bạn sơ hở rồi cướp nó đi. Mà lần này bạn có muốn thì cơ hội tìm lại nó cũng “như là sương khói” nhé!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s